ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารได้ร่วมมุทิตาจิตแด่ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.

คณะผู้บริหารได้ร่วมมุทิตาจิตแด่ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมมุทิตาจิตแด่ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ แต่งตั้งให้ พระชยานันทมุนี (ธรรมวัตร จรณธมฺโม), ผศ.ดร. ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง ๒๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

IMG 7558

IMG 7559

IMG 7579

 

IMG 7577

IMG_7547
IMG_7547
Image Detail Image Download
IMG_7552
IMG_7552
Image Detail Image Download
IMG_7558
IMG_7558
Image Detail Image Download
IMG_7559
IMG_7559
Image Detail Image Download
IMG_7562
IMG_7562
Image Detail Image Download
IMG_7563
IMG_7563
Image Detail Image Download
IMG_7567
IMG_7567
Image Detail Image Download
IMG_7576
IMG_7576
Image Detail Image Download
IMG_7577
IMG_7577
Image Detail Image Download
IMG_7579
IMG_7579
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery