ภาพกิจกรรม - งานแถลงข่าว “งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๑"

งานแถลงข่าว “งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๑"

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

          วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ : เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง นำโดย พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานแถลงข่าว “งานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี ๒๕๖๑ สัปดาห์วัน มาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทางมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าห่มทิพย์ห่มองค์พระธาตุแช่แห้ง เตรียมงานสมโภชเวียงภูเพียงแช่แห้ง อายุกาล ๖๖๖ ปี (พ.ศ.๑๘๙๖ – พ.ศ.๒๕๖๒) ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑” ณ ศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยถ่ายทอดสดผ่านทาง สวท.น่าน FM 94.75 MHz, www.nanradio.net, เทพสยามเคเบิ้ลทีวี, ทาง Facebook Live สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์, Facebook Live วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง  ด้วย วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เป็นที่ประดิษฐาน องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดน่าน ตามประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล  ได้กำหนดการจัดงานประเพณีนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง เป็นประจำทุกปี  ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ใต้ เดือน ๖ เหนือ  ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๑ และในวโรกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าห่มทิพย์ห่มองค์พระธาตุแช่แห้ง ด้วย พร้อมกันนี้ ทางจังหวัดน่านได้แจ้งสำนักพระราชวัง เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรง เพื่ออัญเชิญไปสรงน้ำพระธาตุแช่แห้ง และผ้าไตร ถวายพระเถระ จำนวน 10 ไตร ในงานประเพณีนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี  ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

IMG 0037

IMG 0028

IMG 0067

IMG 0077

IMG_0016
IMG_0016
Image Detail Image Download
IMG_0020
IMG_0020
Image Detail Image Download
IMG_0024
IMG_0024
Image Detail Image Download
IMG_0028
IMG_0028
Image Detail Image Download
IMG_0029
IMG_0029
Image Detail Image Download
IMG_0037
IMG_0037
Image Detail Image Download
IMG_0043
IMG_0043
Image Detail Image Download
IMG_0045
IMG_0045
Image Detail Image Download
IMG_0046
IMG_0046
Image Detail Image Download
IMG_0047
IMG_0047
Image Detail Image Download
IMG_0050
IMG_0050
Image Detail Image Download
IMG_0051
IMG_0051
Image Detail Image Download
IMG_0052
IMG_0052
Image Detail Image Download
IMG_0053
IMG_0053
Image Detail Image Download
IMG_0055
IMG_0055
Image Detail Image Download
IMG_0057
IMG_0057
Image Detail Image Download
IMG_0058
IMG_0058
Image Detail Image Download
IMG_0059
IMG_0059
Image Detail Image Download
IMG_0060
IMG_0060
Image Detail Image Download
IMG_0061
IMG_0061
Image Detail Image Download
IMG_0063
IMG_0063
Image Detail Image Download
IMG_0064
IMG_0064
Image Detail Image Download
IMG_0065
IMG_0065
Image Detail Image Download
IMG_0067
IMG_0067
Image Detail Image Download
IMG_0068
IMG_0068
Image Detail Image Download
IMG_0069
IMG_0069
Image Detail Image Download
IMG_0070
IMG_0070
Image Detail Image Download
IMG_0071
IMG_0071
Image Detail Image Download
IMG_0072
IMG_0072
Image Detail Image Download
IMG_0074
IMG_0074
Image Detail Image Download
IMG_0077
IMG_0077
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery