ภาพกิจกรรม - กิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง “การจัดการชุมชนและการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าแบบมีส่วนร่วม”

กิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง “การจัดการชุมชนและการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าแบบมีส่วนร่วม”

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

          วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ : เวลา ๐๙.๐๐ น. นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ (คฤหัสถ์) , ชั้นปีที่ ๔ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง “การจัดการชุมชนและการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าแบบมีส่วนร่วม” ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมเสวนาวิชาการ กิจกรรมในภาคเช้าเป็นการเสวนาวิชาการเรื่อง “การจัดการชุมชนและการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าแบบมีส่วนร่วม” โดย พระครูสุจินนันทกิจ เจ้าอาวาสวัดโป่งคำ เจ้าคณะอำเภอสันติสุข, ผู้นำชุมชนบ้านโป่งคำ, ปราชญ์ชุมชนบ้านโป่งคำ จากนั้นในภาคบ่ายเป็นการลงพื้นที่การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วม

IMG 8118

IMG 8170

IMG 8200

IMG 8130

IMG_8106
IMG_8106
Image Detail Image Download
IMG_8108
IMG_8108
Image Detail Image Download
IMG_8109
IMG_8109
Image Detail Image Download
IMG_8113
IMG_8113
Image Detail Image Download
IMG_8118
IMG_8118
Image Detail Image Download
IMG_8126
IMG_8126
Image Detail Image Download
IMG_8130
IMG_8130
Image Detail Image Download
IMG_8136
IMG_8136
Image Detail Image Download
IMG_8142
IMG_8142
Image Detail Image Download
IMG_8160
IMG_8160
Image Detail Image Download
IMG_8161
IMG_8161
Image Detail Image Download
IMG_8162
IMG_8162
Image Detail Image Download
IMG_8163
IMG_8163
Image Detail Image Download
IMG_8170
IMG_8170
Image Detail Image Download
IMG_8178
IMG_8178
Image Detail Image Download
IMG_8190
IMG_8190
Image Detail Image Download
IMG_8200
IMG_8200
Image Detail Image Download
IMG_8204
IMG_8204
Image Detail Image Download
IMG_8208
IMG_8208
Image Detail Image Download
IMG_8209
IMG_8209
Image Detail Image Download
IMG_8215
IMG_8215
Image Detail Image Download
IMG_8219
IMG_8219
Image Detail Image Download
IMG_8220
IMG_8220
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery