ภาพกิจกรรม - พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ตรวจเยี่ยม โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคาร

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ตรวจเยี่ยม โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคาร

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

          วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ : เวลา ๑๕.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระราชวรเมธี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ต้อนรับ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เดินทางตรวจเยี่ยม โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาส พระชนมายุ ๖๐ พรรษา ณ ห้อง ๒๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

IMG 9404

IMG 9461

IMG 9502

IMG 9504

IMG_9378
IMG_9378
Image Detail Image Download
IMG_9383
IMG_9383
Image Detail Image Download
IMG_9391
IMG_9391
Image Detail Image Download
IMG_9393
IMG_9393
Image Detail Image Download
IMG_9394
IMG_9394
Image Detail Image Download
IMG_9395
IMG_9395
Image Detail Image Download
IMG_9400
IMG_9400
Image Detail Image Download
IMG_9404
IMG_9404
Image Detail Image Download
IMG_9410
IMG_9410
Image Detail Image Download
IMG_9418
IMG_9418
Image Detail Image Download
IMG_9419
IMG_9419
Image Detail Image Download
IMG_9424
IMG_9424
Image Detail Image Download
IMG_9437
IMG_9437
Image Detail Image Download
IMG_9438
IMG_9438
Image Detail Image Download
IMG_9439
IMG_9439
Image Detail Image Download
IMG_9440
IMG_9440
Image Detail Image Download
IMG_9441
IMG_9441
Image Detail Image Download
IMG_9444
IMG_9444
Image Detail Image Download
IMG_9461
IMG_9461
Image Detail Image Download
IMG_9490
IMG_9490
Image Detail Image Download
IMG_9492
IMG_9492
Image Detail Image Download
IMG_9494
IMG_9494
Image Detail Image Download
IMG_9498
IMG_9498
Image Detail Image Download
IMG_9502
IMG_9502
Image Detail Image Download
IMG_9504
IMG_9504
Image Detail Image Download
IMG_9507
IMG_9507
Image Detail Image Download
IMG_9511
IMG_9511
Image Detail Image Download
IMG_9513
IMG_9513
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery