ภาพกิจกรรม - หน่วยวิทยบริการมหาวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระรูป ทัศนศึกษาดูงาน

หน่วยวิทยบริการมหาวิทยาลัยคณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระรูป ทัศนศึกษาดูงาน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

          วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ : เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ต้อนรับ  คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิต หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระรูป  ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี ทัศนศึกษาดูงาน  ณ ห้อง ๒๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

IMG 9210

 

IMG 9248

IMG 9217

IMG 9259

IMG_9210
IMG_9210
Image Detail Image Download
IMG_9211
IMG_9211
Image Detail Image Download
IMG_9213
IMG_9213
Image Detail Image Download
IMG_9217
IMG_9217
Image Detail Image Download
IMG_9218
IMG_9218
Image Detail Image Download
IMG_9219
IMG_9219
Image Detail Image Download
IMG_9220
IMG_9220
Image Detail Image Download
IMG_9221
IMG_9221
Image Detail Image Download
IMG_9222
IMG_9222
Image Detail Image Download
IMG_9223
IMG_9223
Image Detail Image Download
IMG_9224
IMG_9224
Image Detail Image Download
IMG_9225
IMG_9225
Image Detail Image Download
IMG_9226
IMG_9226
Image Detail Image Download
IMG_9227
IMG_9227
Image Detail Image Download
IMG_9228
IMG_9228
Image Detail Image Download
IMG_9230
IMG_9230
Image Detail Image Download
IMG_9231
IMG_9231
Image Detail Image Download
IMG_9232
IMG_9232
Image Detail Image Download
IMG_9233
IMG_9233
Image Detail Image Download
IMG_9239
IMG_9239
Image Detail Image Download
IMG_9240
IMG_9240
Image Detail Image Download
IMG_9242
IMG_9242
Image Detail Image Download
IMG_9243
IMG_9243
Image Detail Image Download
IMG_9244
IMG_9244
Image Detail Image Download
IMG_9245
IMG_9245
Image Detail Image Download
IMG_9247
IMG_9247
Image Detail Image Download
IMG_9248
IMG_9248
Image Detail Image Download
IMG_9249
IMG_9249
Image Detail Image Download
IMG_9251
IMG_9251
Image Detail Image Download
IMG_9258
IMG_9258
Image Detail Image Download
IMG_9259
IMG_9259
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery