ภาพกิจกรรม - การประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

          วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ : เวลา ๑๕.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี พระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

IMG 3534

IMG 3538

IMG 3536

IMG 3552

IMG_3534
IMG_3534
Image Detail Image Download
IMG_3536
IMG_3536
Image Detail Image Download
IMG_3537
IMG_3537
Image Detail Image Download
IMG_3538
IMG_3538
Image Detail Image Download
IMG_3539
IMG_3539
Image Detail Image Download
IMG_3541
IMG_3541
Image Detail Image Download
IMG_3542
IMG_3542
Image Detail Image Download
IMG_3543
IMG_3543
Image Detail Image Download
IMG_3544
IMG_3544
Image Detail Image Download
IMG_3545
IMG_3545
Image Detail Image Download
IMG_3546
IMG_3546
Image Detail Image Download
IMG_3547
IMG_3547
Image Detail Image Download
IMG_3549
IMG_3549
Image Detail Image Download
IMG_3551
IMG_3551
Image Detail Image Download
IMG_3552
IMG_3552
Image Detail Image Download
IMG_3558
IMG_3558
Image Detail Image Download
IMG_3560
IMG_3560
Image Detail Image Download
IMG_3561
IMG_3561
Image Detail Image Download
IMG_3564
IMG_3564
Image Detail Image Download
IMG_3566
IMG_3566
Image Detail Image Download
IMG_3567
IMG_3567
Image Detail Image Download
IMG_3570
IMG_3570
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery