ภาพกิจกรรม - ประชุมความก้าวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

ประชุมความก้าวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พระครูวิจิตรธรรมโชติ ผู้ชำนาญด้านรัฐศาสตร์ อาจารย์ประจำ  พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายบริหาร นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายวิชาการ นายสมคิด นันต๊ะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายกิจการทั่วไป และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้เข้าร่วมกันประชุมเรื่อง ความก้าวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อดำเนินการวางแผนให้ได้งานตามตัวบ่งชี้ของแต่ละฝ่ายงาน ณ ห้องเรียนรวมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

 img 8865

img 8879

img 8855

img 8858

img_8855
img_8855
Image Detail Image Download
img_8858
img_8858
Image Detail Image Download
img_8859
img_8859
Image Detail Image Download
img_8860
img_8860
Image Detail Image Download
img_8861
img_8861
Image Detail Image Download
img_8862
img_8862
Image Detail Image Download
img_8863
img_8863
Image Detail Image Download
img_8864
img_8864
Image Detail Image Download
img_8865
img_8865
Image Detail Image Download
img_8866
img_8866
Image Detail Image Download
img_8867
img_8867
Image Detail Image Download
img_8868
img_8868
Image Detail Image Download
img_8869
img_8869
Image Detail Image Download
img_8870
img_8870
Image Detail Image Download
img_8871
img_8871
Image Detail Image Download
img_8872
img_8872
Image Detail Image Download
img_8873
img_8873
Image Detail Image Download
img_8874
img_8874
Image Detail Image Download
img_8875
img_8875
Image Detail Image Download
img_8876
img_8876
Image Detail Image Download
img_8879
img_8879
Image Detail Image Download
img_8882
img_8882
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery