ภาพกิจกรรม - กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๑

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

          เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๑ ในกิจกรรมมีการ มอบรางวัลผู้ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “มจร.สัมพันธ์พะเยาเกมส์” ครั้งที่ ๑๑ กิจกรรมนันทนาการ และแลกของขวัญ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

IMG 7564

IMG 7625

IMG 7680

IMG 7805

IMG_7564
IMG_7564
Image Detail Image Download
IMG_7567
IMG_7567
Image Detail Image Download
IMG_7570
IMG_7570
Image Detail Image Download
IMG_7576
IMG_7576
Image Detail Image Download
IMG_7577
IMG_7577
Image Detail Image Download
IMG_7587
IMG_7587
Image Detail Image Download
IMG_7590
IMG_7590
Image Detail Image Download
IMG_7600
IMG_7600
Image Detail Image Download
IMG_7602
IMG_7602
Image Detail Image Download
IMG_7605
IMG_7605
Image Detail Image Download
IMG_7610
IMG_7610
Image Detail Image Download
IMG_7619
IMG_7619
Image Detail Image Download
IMG_7620
IMG_7620
Image Detail Image Download
IMG_7625
IMG_7625
Image Detail Image Download
IMG_7628
IMG_7628
Image Detail Image Download
IMG_7631
IMG_7631
Image Detail Image Download
IMG_7632
IMG_7632
Image Detail Image Download
IMG_7637
IMG_7637
Image Detail Image Download
IMG_7639
IMG_7639
Image Detail Image Download
IMG_7640
IMG_7640
Image Detail Image Download
IMG_7641
IMG_7641
Image Detail Image Download
IMG_7644
IMG_7644
Image Detail Image Download
IMG_7647
IMG_7647
Image Detail Image Download
IMG_7649
IMG_7649
Image Detail Image Download
IMG_7652
IMG_7652
Image Detail Image Download
IMG_7657
IMG_7657
Image Detail Image Download
IMG_7660
IMG_7660
Image Detail Image Download
IMG_7662
IMG_7662
Image Detail Image Download
IMG_7663
IMG_7663
Image Detail Image Download
IMG_7673
IMG_7673
Image Detail Image Download
IMG_7680
IMG_7680
Image Detail Image Download
IMG_7682
IMG_7682
Image Detail Image Download
IMG_7684
IMG_7684
Image Detail Image Download
IMG_7686
IMG_7686
Image Detail Image Download
IMG_7688
IMG_7688
Image Detail Image Download
IMG_7690
IMG_7690
Image Detail Image Download
IMG_7692
IMG_7692
Image Detail Image Download
IMG_7694
IMG_7694
Image Detail Image Download
IMG_7695
IMG_7695
Image Detail Image Download
IMG_7698
IMG_7698
Image Detail Image Download
IMG_7700
IMG_7700
Image Detail Image Download
IMG_7702
IMG_7702
Image Detail Image Download
IMG_7704
IMG_7704
Image Detail Image Download
IMG_7706
IMG_7706
Image Detail Image Download
IMG_7708
IMG_7708
Image Detail Image Download
IMG_7712
IMG_7712
Image Detail Image Download
IMG_7713
IMG_7713
Image Detail Image Download
IMG_7715
IMG_7715
Image Detail Image Download
IMG_7718
IMG_7718
Image Detail Image Download
IMG_7720
IMG_7720
Image Detail Image Download
IMG_7721
IMG_7721
Image Detail Image Download
IMG_7723
IMG_7723
Image Detail Image Download
IMG_7726
IMG_7726
Image Detail Image Download
IMG_7728
IMG_7728
Image Detail Image Download
IMG_7729
IMG_7729
Image Detail Image Download
IMG_7732
IMG_7732
Image Detail Image Download
IMG_7736
IMG_7736
Image Detail Image Download
IMG_7742
IMG_7742
Image Detail Image Download
IMG_7746
IMG_7746
Image Detail Image Download
IMG_7753
IMG_7753
Image Detail Image Download
IMG_7760
IMG_7760
Image Detail Image Download
IMG_7761
IMG_7761
Image Detail Image Download
IMG_7764
IMG_7764
Image Detail Image Download
IMG_7765
IMG_7765
Image Detail Image Download
IMG_7768
IMG_7768
Image Detail Image Download
IMG_7769
IMG_7769
Image Detail Image Download
IMG_7771
IMG_7771
Image Detail Image Download
IMG_7773
IMG_7773
Image Detail Image Download
IMG_7777
IMG_7777
Image Detail Image Download
IMG_7779
IMG_7779
Image Detail Image Download
IMG_7781
IMG_7781
Image Detail Image Download
IMG_7782
IMG_7782
Image Detail Image Download
IMG_7784
IMG_7784
Image Detail Image Download
IMG_7787
IMG_7787
Image Detail Image Download
IMG_7789
IMG_7789
Image Detail Image Download
IMG_7791
IMG_7791
Image Detail Image Download
IMG_7792
IMG_7792
Image Detail Image Download
IMG_7795
IMG_7795
Image Detail Image Download
IMG_7797
IMG_7797
Image Detail Image Download
IMG_7798
IMG_7798
Image Detail Image Download
IMG_7799
IMG_7799
Image Detail Image Download
IMG_7800
IMG_7800
Image Detail Image Download
IMG_7801
IMG_7801
Image Detail Image Download
IMG_7802
IMG_7802
Image Detail Image Download
IMG_7803
IMG_7803
Image Detail Image Download
IMG_7804
IMG_7804
Image Detail Image Download
IMG_7805
IMG_7805
Image Detail Image Download
IMG_7825
IMG_7825
Image Detail Image Download
IMG_7826
IMG_7826
Image Detail Image Download
IMG_7827
IMG_7827
Image Detail Image Download
IMG_7828
IMG_7828
Image Detail Image Download
IMG_7829
IMG_7829
Image Detail Image Download
IMG_7830
IMG_7830
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery