ภาพกิจกรรม - กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรและนิสิต ประจำปี ๒๕๖๐

กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรและนิสิต ประจำปี ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ : ฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรและนิสิต ประจำปี ๒๕๖๐“มจร น่าน เกมส์ ๖๐” ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล  ที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ  ได้ให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจกัน ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ และการช่วยเหลือร่วมมือกันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

img 7062

img 7162

img 7188

img 7295

img 7073

img_7062
img_7062
Image Detail Image Download
img_7068
img_7068
Image Detail Image Download
img_7069
img_7069
Image Detail Image Download
img_7073
img_7073
Image Detail Image Download
img_7076
img_7076
Image Detail Image Download
img_7081
img_7081
Image Detail Image Download
img_7083
img_7083
Image Detail Image Download
img_7084
img_7084
Image Detail Image Download
img_7085
img_7085
Image Detail Image Download
img_7158
img_7158
Image Detail Image Download
img_7160
img_7160
Image Detail Image Download
img_7161
img_7161
Image Detail Image Download
img_7162
img_7162
Image Detail Image Download
img_7166
img_7166
Image Detail Image Download
img_7167
img_7167
Image Detail Image Download
img_7184
img_7184
Image Detail Image Download
img_7188
img_7188
Image Detail Image Download
img_7191
img_7191
Image Detail Image Download
img_7202
img_7202
Image Detail Image Download
img_7204
img_7204
Image Detail Image Download
img_7210
img_7210
Image Detail Image Download
img_7217
img_7217
Image Detail Image Download
img_7243
img_7243
Image Detail Image Download
img_7256
img_7256
Image Detail Image Download
img_7260
img_7260
Image Detail Image Download
img_7263
img_7263
Image Detail Image Download
img_7266
img_7266
Image Detail Image Download
img_7268
img_7268
Image Detail Image Download
img_7269
img_7269
Image Detail Image Download
img_7270
img_7270
Image Detail Image Download
img_7271
img_7271
Image Detail Image Download
img_7272
img_7272
Image Detail Image Download
img_7274
img_7274
Image Detail Image Download
img_7276
img_7276
Image Detail Image Download
img_7277
img_7277
Image Detail Image Download
img_7278
img_7278
Image Detail Image Download
img_7280
img_7280
Image Detail Image Download
img_7282
img_7282
Image Detail Image Download
img_7284
img_7284
Image Detail Image Download
img_7286
img_7286
Image Detail Image Download
img_7288
img_7288
Image Detail Image Download
img_7291
img_7291
Image Detail Image Download
img_7293
img_7293
Image Detail Image Download
img_7295
img_7295
Image Detail Image Download
img_7304
img_7304
Image Detail Image Download
img_7306
img_7306
Image Detail Image Download
img_7308
img_7308
Image Detail Image Download
img_7309
img_7309
Image Detail Image Download
img_7311
img_7311
Image Detail Image Download
img_7312
img_7312
Image Detail Image Download
img_7313
img_7313
Image Detail Image Download
img_7316
img_7316
Image Detail Image Download
img_7317
img_7317
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery