ภาพกิจกรรม - ประชุมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ.๒๕๖๓)

ประชุมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ.๒๕๖๓)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ.๒๕๖๓) ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

img 6963

img 6964

img 6965

img 7003

img_6963
img_6963
Image Detail Image Download
img_6964
img_6964
Image Detail Image Download
img_6965
img_6965
Image Detail Image Download
img_6967
img_6967
Image Detail Image Download
img_6968
img_6968
Image Detail Image Download
img_6969
img_6969
Image Detail Image Download
img_6971
img_6971
Image Detail Image Download
img_6973
img_6973
Image Detail Image Download
img_6974
img_6974
Image Detail Image Download
img_6975
img_6975
Image Detail Image Download
img_6977
img_6977
Image Detail Image Download
img_6979
img_6979
Image Detail Image Download
img_6982
img_6982
Image Detail Image Download
img_6983
img_6983
Image Detail Image Download
img_6985
img_6985
Image Detail Image Download
img_6986
img_6986
Image Detail Image Download
img_6987
img_6987
Image Detail Image Download
img_6989
img_6989
Image Detail Image Download
img_6992
img_6992
Image Detail Image Download
img_6994
img_6994
Image Detail Image Download
img_6999
img_6999
Image Detail Image Download
img_7001
img_7001
Image Detail Image Download
img_7003
img_7003
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery