ภาพกิจกรรม - โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี ๒๕๖๑

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี ๒๕๖๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ โรงพยาบาลภูเพียงได้จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และ เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องเรียน ๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 6793

img 6771

 

img 6768

img 6799

img_6767
img_6767
Image Detail Image Download
img_6768
img_6768
Image Detail Image Download
img_6769
img_6769
Image Detail Image Download
img_6771
img_6771
Image Detail Image Download
img_6772
img_6772
Image Detail Image Download
img_6773
img_6773
Image Detail Image Download
img_6774
img_6774
Image Detail Image Download
img_6775
img_6775
Image Detail Image Download
img_6776
img_6776
Image Detail Image Download
img_6777
img_6777
Image Detail Image Download
img_6778
img_6778
Image Detail Image Download
img_6779
img_6779
Image Detail Image Download
img_6780
img_6780
Image Detail Image Download
img_6781
img_6781
Image Detail Image Download
img_6782
img_6782
Image Detail Image Download
img_6783
img_6783
Image Detail Image Download
img_6784
img_6784
Image Detail Image Download
img_6793
img_6793
Image Detail Image Download
img_6799
img_6799
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery