ภาพกิจกรรม - สัมมนาวิชาการเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมบทบาทของวัดกับการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย

สัมมนาวิชาการเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมบทบาทของวัดกับการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับมูลนิธิสุขภาพไทย,  สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย, สมาคมเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านและสุขภาพวิถีไท ได้เล็งเห็นความสำคัญของหลักพระพุทธศาสนาในการดูแลสุขภาพ และการฟื้นฟูและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมบทบาทของวัดกับการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์และฆราวาส โดยมีท่านนายแพทย์ประพจน์  เภตรากาศ  ประธานสมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย,  อาจารย์ ดร.อุษา  กลิ่นหอม  นายกสมาคมเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านและสุขภาพวิถีไท, คุณวีรพงษ์  เกรียงสินยศ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

img 6045

img 6089

img 6145

img 6195

img_6045
img_6045
Image Detail Image Download
img_6089
img_6089
Image Detail Image Download
img_6096
img_6096
Image Detail Image Download
img_6101
img_6101
Image Detail Image Download
img_6111
img_6111
Image Detail Image Download
img_6136
img_6136
Image Detail Image Download
img_6145
img_6145
Image Detail Image Download
img_6152
img_6152
Image Detail Image Download
img_6154
img_6154
Image Detail Image Download
img_6156
img_6156
Image Detail Image Download
img_6159
img_6159
Image Detail Image Download
img_6160
img_6160
Image Detail Image Download
img_6161
img_6161
Image Detail Image Download
img_6162
img_6162
Image Detail Image Download
img_6163
img_6163
Image Detail Image Download
img_6164
img_6164
Image Detail Image Download
img_6165
img_6165
Image Detail Image Download
img_6166
img_6166
Image Detail Image Download
img_6167
img_6167
Image Detail Image Download
img_6168
img_6168
Image Detail Image Download
img_6169
img_6169
Image Detail Image Download
img_6170
img_6170
Image Detail Image Download
img_6171
img_6171
Image Detail Image Download
img_6172
img_6172
Image Detail Image Download
img_6173
img_6173
Image Detail Image Download
img_6174
img_6174
Image Detail Image Download
img_6175
img_6175
Image Detail Image Download
img_6176
img_6176
Image Detail Image Download
img_6177
img_6177
Image Detail Image Download
img_6178
img_6178
Image Detail Image Download
img_6179
img_6179
Image Detail Image Download
img_6181
img_6181
Image Detail Image Download
img_6183
img_6183
Image Detail Image Download
img_6184
img_6184
Image Detail Image Download
img_6185
img_6185
Image Detail Image Download
img_6186
img_6186
Image Detail Image Download
img_6187
img_6187
Image Detail Image Download
img_6188
img_6188
Image Detail Image Download
img_6195
img_6195
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery