ภาพกิจกรรม - คณะจากวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เข้าร่วม “มจร.สัมพันธ์พะเยาเกมส์” ครั้งที่ ๑๑

คณะจากวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เข้าร่วม “มจร.สัมพันธ์พะเยาเกมส์” ครั้งที่ ๑๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  “มจร.สัมพันธ์พะเยาเกมส์” ครั้งที่ ๑๑ ในโครงการส่งเสริมและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อเป็นการนันทนาการให้บุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

img 5424

img 5494

img 5817

img 5646

img 5870

img_5326
img_5326
Image Detail Image Download
img_5327
img_5327
Image Detail Image Download
img_5329
img_5329
Image Detail Image Download
img_5333
img_5333
Image Detail Image Download
img_5334
img_5334
Image Detail Image Download
img_5339
img_5339
Image Detail Image Download
img_5340
img_5340
Image Detail Image Download
img_5342
img_5342
Image Detail Image Download
img_5348
img_5348
Image Detail Image Download
img_5350
img_5350
Image Detail Image Download
img_5354
img_5354
Image Detail Image Download
img_5359
img_5359
Image Detail Image Download
img_5362
img_5362
Image Detail Image Download
img_5366
img_5366
Image Detail Image Download
img_5378
img_5378
Image Detail Image Download
img_5384
img_5384
Image Detail Image Download
img_5385
img_5385
Image Detail Image Download
img_5389
img_5389
Image Detail Image Download
img_5398
img_5398
Image Detail Image Download
img_5400
img_5400
Image Detail Image Download
img_5405
img_5405
Image Detail Image Download
img_5410
img_5410
Image Detail Image Download
img_5412
img_5412
Image Detail Image Download
img_5415
img_5415
Image Detail Image Download
img_5416
img_5416
Image Detail Image Download
img_5417
img_5417
Image Detail Image Download
img_5424
img_5424
Image Detail Image Download
img_5428
img_5428
Image Detail Image Download
img_5429
img_5429
Image Detail Image Download
img_5430
img_5430
Image Detail Image Download
img_5432
img_5432
Image Detail Image Download
img_5433
img_5433
Image Detail Image Download
img_5435
img_5435
Image Detail Image Download
img_5437
img_5437
Image Detail Image Download
img_5438
img_5438
Image Detail Image Download
img_5440
img_5440
Image Detail Image Download
img_5442
img_5442
Image Detail Image Download
img_5444
img_5444
Image Detail Image Download
img_5446
img_5446
Image Detail Image Download
img_5447
img_5447
Image Detail Image Download
img_5449
img_5449
Image Detail Image Download
img_5451
img_5451
Image Detail Image Download
img_5452
img_5452
Image Detail Image Download
img_5455
img_5455
Image Detail Image Download
img_5458
img_5458
Image Detail Image Download
img_5459
img_5459
Image Detail Image Download
img_5461
img_5461
Image Detail Image Download
img_5462
img_5462
Image Detail Image Download
img_5469
img_5469
Image Detail Image Download
img_5487
img_5487
Image Detail Image Download
img_5494
img_5494
Image Detail Image Download
img_5503
img_5503
Image Detail Image Download
img_5511
img_5511
Image Detail Image Download
img_5513
img_5513
Image Detail Image Download
img_5514
img_5514
Image Detail Image Download
img_5516
img_5516
Image Detail Image Download
img_5528
img_5528
Image Detail Image Download
img_5544
img_5544
Image Detail Image Download
img_5574
img_5574
Image Detail Image Download
img_5578
img_5578
Image Detail Image Download
img_5590
img_5590
Image Detail Image Download
img_5592
img_5592
Image Detail Image Download
img_5593
img_5593
Image Detail Image Download
img_5632
img_5632
Image Detail Image Download
img_5636
img_5636
Image Detail Image Download
img_5638
img_5638
Image Detail Image Download
img_5646
img_5646
Image Detail Image Download
img_5657
img_5657
Image Detail Image Download
img_5660
img_5660
Image Detail Image Download
img_5665
img_5665
Image Detail Image Download
img_5668
img_5668
Image Detail Image Download
img_5675
img_5675
Image Detail Image Download
img_5679
img_5679
Image Detail Image Download
img_5684
img_5684
Image Detail Image Download
img_5689
img_5689
Image Detail Image Download
img_5692
img_5692
Image Detail Image Download
img_5705
img_5705
Image Detail Image Download
img_5715
img_5715
Image Detail Image Download
img_5720
img_5720
Image Detail Image Download
img_5722
img_5722
Image Detail Image Download
img_5726
img_5726
Image Detail Image Download
img_5728
img_5728
Image Detail Image Download
img_5739
img_5739
Image Detail Image Download
img_5751
img_5751
Image Detail Image Download
img_5753
img_5753
Image Detail Image Download
img_5756
img_5756
Image Detail Image Download
img_5759
img_5759
Image Detail Image Download
img_5762
img_5762
Image Detail Image Download
img_5766
img_5766
Image Detail Image Download
img_5780
img_5780
Image Detail Image Download
img_5817
img_5817
Image Detail Image Download
img_5826
img_5826
Image Detail Image Download
img_5831
img_5831
Image Detail Image Download
img_5835
img_5835
Image Detail Image Download
img_5870
img_5870
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery