ภาพกิจกรรม - ผู้บริหารไหว้พระธาตุแช่แห้ง

ผู้บริหารไหว้พระธาตุแช่แห้ง

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา และคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  ได้สักการะ พระธาตุแช่แห้ง และพระเจ้าทันใจ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

 img 8641

img 8646

img 8654

img 8659

img_8641
img_8641
Image Detail Image Download
img_8642
img_8642
Image Detail Image Download
img_8643
img_8643
Image Detail Image Download
img_8644
img_8644
Image Detail Image Download
img_8645
img_8645
Image Detail Image Download
img_8646
img_8646
Image Detail Image Download
img_8647
img_8647
Image Detail Image Download
img_8648
img_8648
Image Detail Image Download
img_8650
img_8650
Image Detail Image Download
img_8651
img_8651
Image Detail Image Download
img_8652
img_8652
Image Detail Image Download
img_8654
img_8654
Image Detail Image Download
img_8655
img_8655
Image Detail Image Download
img_8656
img_8656
Image Detail Image Download
img_8657
img_8657
Image Detail Image Download
img_8659
img_8659
Image Detail Image Download
img_8660
img_8660
Image Detail Image Download
img_8661
img_8661
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery