ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารร่วมกันปล่อยปลาสร้อยขาวและปลาบ้า

คณะผู้บริหารร่วมกันปล่อยปลาสร้อยขาวและปลาบ้า

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ : เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จังหวัดน่าน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ คณะพระภิกษุผู้บรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑๘๓ รูป พระภิกษุ-สามเณรวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ๑๖๙ รูป รวมทั้งสิ้น ๓๕๒ รูป พร้อมด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน กองพันทหารม้าที่ ๑๐ ค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน กองพันทหารม้าที่ ๑๕ จังหวัดน่าน และจิตอาสา ได้ร่วมกันปล่อยปลาสร้อยขาวและปลาบ้า ซึ่งเป็นพันธุ์สัตว์น้ำสายพันธุ์พื้นเมืองของไทย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ กว่าตัว ณ ริมแม่น้ำน่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำสายพันธุ์ไทย เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์สัตว์น้ำ สร้างแหล่งอาหารโปรตีน และรักษาสภาพระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพให้สมบูรณ์

001 1

001 9

001 2

001 15

001 1
001 1
Image Detail Image Download
001 2
001 2
Image Detail Image Download
001 3
001 3
Image Detail Image Download
001 4
001 4
Image Detail Image Download
001 5
001 5
Image Detail Image Download
001 6
001 6
Image Detail Image Download
001 7
001 7
Image Detail Image Download
001 8
001 8
Image Detail Image Download
001 9
001 9
Image Detail Image Download
001 10
001 10
Image Detail Image Download
001 11
001 11
Image Detail Image Download
001 12
001 12
Image Detail Image Download
001 13
001 13
Image Detail Image Download
001 14
001 14
Image Detail Image Download
001 15
001 15
Image Detail Image Download
001 16
001 16
Image Detail Image Download
001 17
001 17
Image Detail Image Download
001 18
001 18
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery