ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

การสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐   ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 4422

img 4426

img 4432

img 4435

img_4422
img_4422
Image Detail Image Download
img_4424
img_4424
Image Detail Image Download
img_4426
img_4426
Image Detail Image Download
img_4428
img_4428
Image Detail Image Download
img_4429
img_4429
Image Detail Image Download
img_4432
img_4432
Image Detail Image Download
img_4435
img_4435
Image Detail Image Download
img_4436
img_4436
Image Detail Image Download
img_4437
img_4437
Image Detail Image Download
img_4439
img_4439
Image Detail Image Download
img_4441
img_4441
Image Detail Image Download
img_4444
img_4444
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery