ภาพกิจกรรม - การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ในภาคเหนือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ในภาคเหนือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ในภาคเหนือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 mg 1018

 mg 1031

 mg 1045

 mg 1116

_mg_0998
_mg_0998
Image Detail Image Download
_mg_1002
_mg_1002
Image Detail Image Download
_mg_1003
_mg_1003
Image Detail Image Download
_mg_1018
_mg_1018
Image Detail Image Download
_mg_1019
_mg_1019
Image Detail Image Download
_mg_1029
_mg_1029
Image Detail Image Download
_mg_1031
_mg_1031
Image Detail Image Download
_mg_1032
_mg_1032
Image Detail Image Download
_mg_1045
_mg_1045
Image Detail Image Download
_mg_1048
_mg_1048
Image Detail Image Download
_mg_1051
_mg_1051
Image Detail Image Download
_mg_1053
_mg_1053
Image Detail Image Download
_mg_1055
_mg_1055
Image Detail Image Download
_mg_1058
_mg_1058
Image Detail Image Download
_mg_1076
_mg_1076
Image Detail Image Download
_mg_1091
_mg_1091
Image Detail Image Download
_mg_1098
_mg_1098
Image Detail Image Download
_mg_1108
_mg_1108
Image Detail Image Download
_mg_1112
_mg_1112
Image Detail Image Download
_mg_1116
_mg_1116
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery