ภาพกิจกรรม - พิธีถวายกฐินมหากุศล ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดห้วยยื่น

พิธีถวายกฐินมหากุศล ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดห้วยยื่น

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะศรัทธาบ้านห้วยยื่น ร่วมพิธีถวายกฐินมหากุศล ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีเจ้าภาพคณะบุญกฐินจากจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและยกฉัตรองค์พระธาตุธรรมวัตรรัตนคีรี เพื่อสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดห้วยยื่น ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

img 4061

img 4158

img 4225

img 4277

img_4053
img_4053
Image Detail Image Download
img_4054
img_4054
Image Detail Image Download
img_4061
img_4061
Image Detail Image Download
img_4068
img_4068
Image Detail Image Download
img_4072
img_4072
Image Detail Image Download
img_4076
img_4076
Image Detail Image Download
img_4093
img_4093
Image Detail Image Download
img_4097
img_4097
Image Detail Image Download
img_4098
img_4098
Image Detail Image Download
img_4110
img_4110
Image Detail Image Download
img_4118
img_4118
Image Detail Image Download
img_4125
img_4125
Image Detail Image Download
img_4134
img_4134
Image Detail Image Download
img_4135
img_4135
Image Detail Image Download
img_4140
img_4140
Image Detail Image Download
img_4141
img_4141
Image Detail Image Download
img_4143
img_4143
Image Detail Image Download
img_4147
img_4147
Image Detail Image Download
img_4151
img_4151
Image Detail Image Download
img_4158
img_4158
Image Detail Image Download
img_4192
img_4192
Image Detail Image Download
img_4196
img_4196
Image Detail Image Download
img_4219
img_4219
Image Detail Image Download
img_4225
img_4225
Image Detail Image Download
img_4228
img_4228
Image Detail Image Download
img_4238
img_4238
Image Detail Image Download
img_4246
img_4246
Image Detail Image Download
img_4248
img_4248
Image Detail Image Download
img_4259
img_4259
Image Detail Image Download
img_4267
img_4267
Image Detail Image Download
img_4277
img_4277
Image Detail Image Download
img_4281
img_4281
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery