ภาพกิจกรรม - ประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐

ประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ โดยพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีวาระการประชุมดังนี้ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐, ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

img 3991

img 4016

img 4018

img 4023

img_3991
img_3991
Image Detail Image Download
img_3996
img_3996
Image Detail Image Download
img_3998
img_3998
Image Detail Image Download
img_3999
img_3999
Image Detail Image Download
img_4002
img_4002
Image Detail Image Download
img_4004
img_4004
Image Detail Image Download
img_4005
img_4005
Image Detail Image Download
img_4006
img_4006
Image Detail Image Download
img_4007
img_4007
Image Detail Image Download
img_4008
img_4008
Image Detail Image Download
img_4012
img_4012
Image Detail Image Download
img_4013
img_4013
Image Detail Image Download
img_4016
img_4016
Image Detail Image Download
img_4018
img_4018
Image Detail Image Download
img_4023
img_4023
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery