ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (ภาควันเสาร์ - วันอาทิตย์) ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกีิยรติฯ

img 2838

img 2835

img 2833

img 2830

img_2819
img_2819
Image Detail Image Download
img_2822
img_2822
Image Detail Image Download
img_2823
img_2823
Image Detail Image Download
img_2824
img_2824
Image Detail Image Download
img_2827
img_2827
Image Detail Image Download
img_2828
img_2828
Image Detail Image Download
img_2830
img_2830
Image Detail Image Download
img_2833
img_2833
Image Detail Image Download
img_2835
img_2835
Image Detail Image Download
img_2838
img_2838
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery