ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

การสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๙ - ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (ภาควันจันทร์ - วันศุกร์) ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกีิยรติฯ

img 2679

img 2579

img 2684

img 2569

img_2547
img_2547
Image Detail Image Download
img_2550
img_2550
Image Detail Image Download
img_2555
img_2555
Image Detail Image Download
img_2557
img_2557
Image Detail Image Download
img_2559
img_2559
Image Detail Image Download
img_2560
img_2560
Image Detail Image Download
img_2562
img_2562
Image Detail Image Download
img_2564
img_2564
Image Detail Image Download
img_2565
img_2565
Image Detail Image Download
img_2569
img_2569
Image Detail Image Download
img_2573
img_2573
Image Detail Image Download
img_2579
img_2579
Image Detail Image Download
img_2580
img_2580
Image Detail Image Download
img_2581
img_2581
Image Detail Image Download
img_2585
img_2585
Image Detail Image Download
img_2679
img_2679
Image Detail Image Download
img_2684
img_2684
Image Detail Image Download
img_2688
img_2688
Image Detail Image Download
img_2690
img_2690
Image Detail Image Download
img_2693
img_2693
Image Detail Image Download
img_2697
img_2697
Image Detail Image Download
img_2699
img_2699
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery