ภาพกิจกรรม - การประชุมประจำเดือนมิถุนายนภายใน ฝ่ายบริหาร

การประชุมประจำเดือนมิถุนายนภายใน ฝ่ายบริหาร

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระปลัดเทียน พลวุฑฺโฒ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และบุคลากรฝ่ายบริหารได้ประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานของแต่ละส่วนงาน ในฝ่ายบริหาร ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 8634

img 8637

 

img 8639

img_8634
img_8634
Image Detail Image Download
img_8636
img_8636
Image Detail Image Download
img_8637
img_8637
Image Detail Image Download
img_8638
img_8638
Image Detail Image Download
img_8639
img_8639
Image Detail Image Download
img_8640
img_8640
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery