ภาพกิจกรรม - การประชุมบุคลากร (วิสามัญ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

การประชุมบุคลากร (วิสามัญ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกันการประชุมบุคลากร (วิสามัญ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคและข้องสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม (ห้อง ๑๐๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 2507

img 2518

img 2510

img 2533

img_2507
img_2507
Image Detail Image Download
img_2508
img_2508
Image Detail Image Download
img_2509
img_2509
Image Detail Image Download
img_2510
img_2510
Image Detail Image Download
img_2511
img_2511
Image Detail Image Download
img_2512
img_2512
Image Detail Image Download
img_2514
img_2514
Image Detail Image Download
img_2516
img_2516
Image Detail Image Download
img_2518
img_2518
Image Detail Image Download
img_2523
img_2523
Image Detail Image Download
img_2524
img_2524
Image Detail Image Download
img_2533
img_2533
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery