ภาพกิจกรรม - ประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๖๐

ประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวน่าน  ได้ร่วมงานประเพณีถวายทานสลากภัต ประจำปี ๒๕๖๐ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ในโครงการสืบสานวัฒธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นน่าน เพื่อสืบสานประเพณีทานสลากภัตที่สำคัญของชาวล้านนาไทย ภายในงานประเพณีทานสลากภัต ซี่งต้นสลากได้จัดทำขึ้นโดย คณะนิสิตของวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 2329

img 2385

img 2285

img 2361

img_2200
img_2200
Image Detail Image Download
img_2204
img_2204
Image Detail Image Download
img_2223
img_2223
Image Detail Image Download
img_2224
img_2224
Image Detail Image Download
img_2232
img_2232
Image Detail Image Download
img_2234
img_2234
Image Detail Image Download
img_2252
img_2252
Image Detail Image Download
img_2254
img_2254
Image Detail Image Download
img_2257
img_2257
Image Detail Image Download
img_2273
img_2273
Image Detail Image Download
img_2275
img_2275
Image Detail Image Download
img_2285
img_2285
Image Detail Image Download
img_2290
img_2290
Image Detail Image Download
img_2291
img_2291
Image Detail Image Download
img_2301
img_2301
Image Detail Image Download
img_2312
img_2312
Image Detail Image Download
img_2314
img_2314
Image Detail Image Download
img_2315
img_2315
Image Detail Image Download
img_2316
img_2316
Image Detail Image Download
img_2323
img_2323
Image Detail Image Download
img_2326
img_2326
Image Detail Image Download
img_2329
img_2329
Image Detail Image Download
img_2345
img_2345
Image Detail Image Download
img_2346
img_2346
Image Detail Image Download
img_2351
img_2351
Image Detail Image Download
img_2353
img_2353
Image Detail Image Download
img_2359
img_2359
Image Detail Image Download
img_2361
img_2361
Image Detail Image Download
img_2365
img_2365
Image Detail Image Download
img_2372
img_2372
Image Detail Image Download
img_2373
img_2373
Image Detail Image Download
img_2385
img_2385
Image Detail Image Download
img_2390
img_2390
Image Detail Image Download
img_2397
img_2397
Image Detail Image Download
img_2398
img_2398
Image Detail Image Download
img_2407
img_2407
Image Detail Image Download
img_2415
img_2415
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery