ภาพกิจกรรม - กิจกรรมคัดเลือกนักกีฬาตัวแทน(โซนภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๖๐

กิจกรรมคัดเลือกนักกีฬาตัวแทน(โซนภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันกิจกรรมคัดเลือกนักกีฬาตัวแทน(โซนภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาในแต่ละชนิดของโซนภาคเหนือ และเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

img 2062

img 2100

img 2000

img 2017

img_1978
img_1978
Image Detail Image Download
img_1980
img_1980
Image Detail Image Download
img_1983
img_1983
Image Detail Image Download
img_1984
img_1984
Image Detail Image Download
img_1986
img_1986
Image Detail Image Download
img_2000
img_2000
Image Detail Image Download
img_2017
img_2017
Image Detail Image Download
img_2020
img_2020
Image Detail Image Download
img_2021
img_2021
Image Detail Image Download
img_2028
img_2028
Image Detail Image Download
img_2047
img_2047
Image Detail Image Download
img_2059
img_2059
Image Detail Image Download
img_2062
img_2062
Image Detail Image Download
img_2063
img_2063
Image Detail Image Download
img_2079
img_2079
Image Detail Image Download
img_2080
img_2080
Image Detail Image Download
img_2081
img_2081
Image Detail Image Download
img_2100
img_2100
Image Detail Image Download
img_2103
img_2103
Image Detail Image Download
img_2120
img_2120
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery