ภาพกิจกรรม - งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ”

งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ”

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

  

          วันที่ ๑๓ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามพันธกิจมาครบ ๑๓๐ ปี จึงได้กำหนดจัดงานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้สถาปนามหาวิทยาลัย และบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่บุรพาจารย์ และผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งเผยแพร่ผลงานและเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัย และการจัดระดมทุนทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบเข้ากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย การจัดงานสมโภชครบรอบวันสถาปนา ๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ "Celebrating 130 Years of Mahachulalongkornrajavidyalaya University" โดยวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ จัดนิทรรศการและได้จำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์เมืองน่าน และมีการจัดมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัมนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ (3rd MCU Contest) มี ๒ โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ตัวแทนจังหวัดน่าน ๑. โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา แข่งขัน การประกวดกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี ระดีบมัธยมศึกษาตอนต้น ๒. โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาล)บ้านสวนตาล แข่งขัน การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ได้เข้าร่วมในกาารแข่งขันในครั้งนี้ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

img 9974

img 0298

img 9961

img 0584

img_0072
img_0072
Image Detail Image Download
img_0074
img_0074
Image Detail Image Download
img_0199
img_0199
Image Detail Image Download
img_0284
img_0284
Image Detail Image Download
img_0290
img_0290
Image Detail Image Download
img_0298
img_0298
Image Detail Image Download
img_0354
img_0354
Image Detail Image Download
img_0522
img_0522
Image Detail Image Download
img_0564
img_0564
Image Detail Image Download
img_0584
img_0584
Image Detail Image Download
img_0593
img_0593
Image Detail Image Download
img_0603
img_0603
Image Detail Image Download
img_0614
img_0614
Image Detail Image Download
img_0616
img_0616
Image Detail Image Download
img_0668
img_0668
Image Detail Image Download
img_0679
img_0679
Image Detail Image Download
img_0776
img_0776
Image Detail Image Download
img_0779
img_0779
Image Detail Image Download
img_0785
img_0785
Image Detail Image Download
img_9604
img_9604
Image Detail Image Download
img_9610
img_9610
Image Detail Image Download
img_9614
img_9614
Image Detail Image Download
img_9633
img_9633
Image Detail Image Download
img_9661
img_9661
Image Detail Image Download
img_9662
img_9662
Image Detail Image Download
img_9751
img_9751
Image Detail Image Download
img_9754
img_9754
Image Detail Image Download
img_9756
img_9756
Image Detail Image Download
img_9808
img_9808
Image Detail Image Download
img_9814
img_9814
Image Detail Image Download
img_9890
img_9890
Image Detail Image Download
img_9909
img_9909
Image Detail Image Download
img_9957
img_9957
Image Detail Image Download
img_9961
img_9961
Image Detail Image Download
img_9969
img_9969
Image Detail Image Download
img_9972
img_9972
Image Detail Image Download
img_9974
img_9974
Image Detail Image Download
s__24338452
s__24338452
Image Detail Image Download
s__24338453
s__24338453
Image Detail Image Download
s__24338454
s__24338454
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery