ภาพกิจกรรม - กิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ในเขตปกครองภาค ๖

กิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ในเขตปกครองภาค ๖

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ : เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์ภาค ๖ ได้จัดประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โดยคณะสงฆ์ภาค ๖ ประกอบด้วย คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง  คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ และคณะสงฆ์จังหวัดน่าน โดยมี  เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด หัวหน้าฝ่ายทั้ง ๖ ด้าน และเลขานุการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ในเขตปกครองภาค ๖ ให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน และเพื่อจะได้นำเสนอมหาเถรสมาคมและรัฐบาลเป็นลำดับต่อไป ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ นี้

img 0508

img 0548

img 0646

img 0716

img_0438
img_0438
Image Detail Image Download
img_0441
img_0441
Image Detail Image Download
img_0442
img_0442
Image Detail Image Download
img_0443
img_0443
Image Detail Image Download
img_0444
img_0444
Image Detail Image Download
img_0449
img_0449
Image Detail Image Download
img_0466
img_0466
Image Detail Image Download
img_0468
img_0468
Image Detail Image Download
img_0470
img_0470
Image Detail Image Download
img_0473
img_0473
Image Detail Image Download
img_0475
img_0475
Image Detail Image Download
img_0477
img_0477
Image Detail Image Download
img_0482
img_0482
Image Detail Image Download
img_0483
img_0483
Image Detail Image Download
img_0485
img_0485
Image Detail Image Download
img_0486
img_0486
Image Detail Image Download
img_0487
img_0487
Image Detail Image Download
img_0508
img_0508
Image Detail Image Download
img_0530
img_0530
Image Detail Image Download
img_0534
img_0534
Image Detail Image Download
img_0536
img_0536
Image Detail Image Download
img_0539
img_0539
Image Detail Image Download
img_0545
img_0545
Image Detail Image Download
img_0548
img_0548
Image Detail Image Download
img_0646
img_0646
Image Detail Image Download
img_0652
img_0652
Image Detail Image Download
img_0658
img_0658
Image Detail Image Download
img_0662
img_0662
Image Detail Image Download
img_0665
img_0665
Image Detail Image Download
img_0666
img_0666
Image Detail Image Download
img_0667
img_0667
Image Detail Image Download
img_0673
img_0673
Image Detail Image Download
img_0675
img_0675
Image Detail Image Download
img_0680
img_0680
Image Detail Image Download
img_0681
img_0681
Image Detail Image Download
img_0684
img_0684
Image Detail Image Download
img_0685
img_0685
Image Detail Image Download
img_0688
img_0688
Image Detail Image Download
img_0691
img_0691
Image Detail Image Download
img_0716
img_0716
Image Detail Image Download
img_0718
img_0718
Image Detail Image Download
img_0721
img_0721
Image Detail Image Download
img_0723
img_0723
Image Detail Image Download
img_0724
img_0724
Image Detail Image Download
img_0725
img_0725
Image Detail Image Download
img_0727
img_0727
Image Detail Image Download
img_0732
img_0732
Image Detail Image Download
img_0742
img_0742
Image Detail Image Download
img_0744
img_0744
Image Detail Image Download
img_0748
img_0748
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery