ภาพกิจกรรม - กิจกรรมอบรมการกรอกข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาในระบบ CHE QA ONLINE

กิจกรรมอบรมการกรอกข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาในระบบ CHE QA ONLINE

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โซนภาคเหนือและสำนักงานประกันคุณภาพ จัดกิจกรรมอบรมการกรอกข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาในระบบ CHE QA ONLINE โดย พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ มจร พระมหาถาวร ถาวรเมธี  นักวิชาการศึกษา นายสนธิญาณ รักษาภักดี หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานและประกันคุณภาพ นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ นักวิชาการศึกษา ณ ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น ๓ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9489

img 9504

img 9513

img 9585

img_9489
img_9489
Image Detail Image Download
img_9491
img_9491
Image Detail Image Download
img_9504
img_9504
Image Detail Image Download
img_9506
img_9506
Image Detail Image Download
img_9507
img_9507
Image Detail Image Download
img_9508
img_9508
Image Detail Image Download
img_9509
img_9509
Image Detail Image Download
img_9510
img_9510
Image Detail Image Download
img_9511
img_9511
Image Detail Image Download
img_9513
img_9513
Image Detail Image Download
img_9534
img_9534
Image Detail Image Download
img_9585
img_9585
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery