ภาพกิจกรรม - ผู้บริหารเข้าเยี่ยมดูในวิชาพุทธศิลป์

ผู้บริหารเข้าเยี่ยมดูในวิชาพุทธศิลป์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่  ๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๖  เวลา  ๑๓.๐๐ น. พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา ได้เข้าเยี่ยมดูในวิชาพุทธศิลป์ของนิสิตคณะพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ ณ ห้องเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

20130617 131618

20130617 132149

20130617 132215

20130617_130605
20130617_130605
Image Detail Image Download
20130617_130607
20130617_130607
Image Detail Image Download
20130617_130619
20130617_130619
Image Detail Image Download
20130617_130626
20130617_130626
Image Detail Image Download
20130617_130629
20130617_130629
Image Detail Image Download
20130617_130643
20130617_130643
Image Detail Image Download
20130617_131549
20130617_131549
Image Detail Image Download
20130617_131558
20130617_131558
Image Detail Image Download
20130617_131618
20130617_131618
Image Detail Image Download
20130617_131621
20130617_131621
Image Detail Image Download
20130617_131638
20130617_131638
Image Detail Image Download
20130617_131704
20130617_131704
Image Detail Image Download
20130617_131709
20130617_131709
Image Detail Image Download
20130617_131723
20130617_131723
Image Detail Image Download
20130617_131736
20130617_131736
Image Detail Image Download
20130617_131742
20130617_131742
Image Detail Image Download
20130617_131839
20130617_131839
Image Detail Image Download
20130617_131846
20130617_131846
Image Detail Image Download
20130617_131852
20130617_131852
Image Detail Image Download
20130617_131900
20130617_131900
Image Detail Image Download
20130617_131911
20130617_131911
Image Detail Image Download
20130617_131922
20130617_131922
Image Detail Image Download
20130617_131924
20130617_131924
Image Detail Image Download
20130617_132123
20130617_132123
Image Detail Image Download
20130617_132128
20130617_132128
Image Detail Image Download
20130617_132136
20130617_132136
Image Detail Image Download
20130617_132144
20130617_132144
Image Detail Image Download
20130617_132147
20130617_132147
Image Detail Image Download
20130617_132149
20130617_132149
Image Detail Image Download
20130617_132206
20130617_132206
Image Detail Image Download
20130617_132214
20130617_132214
Image Detail Image Download
20130617_132215
20130617_132215
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery