ภาพกิจกรรม - โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ได้นำนิสิตเข้าร่วมโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดน่าน (ป.ป.ช.) ณ โรงแรมน่านตรึงใจ บูทีค อ.เมือง จ.น่าน โดยมีนายสมปราชญ์ พลับแดง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับบรรยายพิเศษเกี่ยวกับบทบาทของนิสิต นักศึกษาในการต่อต้านการทุจริตกิจกรรมในภาคเช้าแบ่งกลุ่มสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต จากนั้นในภาคบ่ายแบ่งกลุ่มอภิปรายระดมความคิดเห็น เพื่อเสนอรูปแบบในการต่อต้านการทุจริตที่เหมาะสมในกลุ่มนิสิต นักศึกษาพร้อมนำเสนอรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนในสถาบันอุดมศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เกิดการปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยขึ้นในสังคม สร้างและขยายฐานเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต

img 9091

img 9104

img 9099

img 9109

img_9080
img_9080
Image Detail Image Download
img_9082
img_9082
Image Detail Image Download
img_9083
img_9083
Image Detail Image Download
img_9086
img_9086
Image Detail Image Download
img_9090
img_9090
Image Detail Image Download
img_9091
img_9091
Image Detail Image Download
img_9092
img_9092
Image Detail Image Download
img_9093
img_9093
Image Detail Image Download
img_9094
img_9094
Image Detail Image Download
img_9095
img_9095
Image Detail Image Download
img_9096
img_9096
Image Detail Image Download
img_9098
img_9098
Image Detail Image Download
img_9099
img_9099
Image Detail Image Download
img_9104
img_9104
Image Detail Image Download
img_9109
img_9109
Image Detail Image Download
img_9110
img_9110
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery