ภาพกิจกรรม - งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ (ระดับสงฆ์ภาค ๖)

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ (ระดับสงฆ์ภาค ๖)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๓ (ระดับสงฆ์ภาค ๖) โดยมี จังหวัดลำปาง, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา, จังหวัดแพร่  และจังหวัดน่าน โดยมี พระเดชพระคุณพระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๖ ได้เป็นประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต โดยจัดกิจกรรมการประกวดการแข่งขัน อาทิ เช่น กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญทำนองสรภัญญะ,กิจกรรมประกวดคำกล่าวอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี,การประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ,การพูดในหัวข้อเรื่อง “เฟสบุ้คกับการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน” การอ่านร้อยแก้ว (วรรณกรรมเรื่อง เจ้าจันทร์ผมหอม) การเขียนเรียงความ “การใช้ภาษาไทยของวัยรุ่นในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” และการแข่งขันเขียนตามคำบอก ในงานมหกรรมมีนักเรียนเข้าร่วมประกวดกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน ๖๐๐ รูป/คน ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8629

img 8714

img 8751

img 8701

img_8553
img_8553
Image Detail Image Download
img_8554
img_8554
Image Detail Image Download
img_8555
img_8555
Image Detail Image Download
img_8559
img_8559
Image Detail Image Download
img_8560
img_8560
Image Detail Image Download
img_8565
img_8565
Image Detail Image Download
img_8568
img_8568
Image Detail Image Download
img_8569
img_8569
Image Detail Image Download
img_8570
img_8570
Image Detail Image Download
img_8572
img_8572
Image Detail Image Download
img_8573
img_8573
Image Detail Image Download
img_8585
img_8585
Image Detail Image Download
img_8589
img_8589
Image Detail Image Download
img_8593
img_8593
Image Detail Image Download
img_8596
img_8596
Image Detail Image Download
img_8598
img_8598
Image Detail Image Download
img_8599
img_8599
Image Detail Image Download
img_8604
img_8604
Image Detail Image Download
img_8605
img_8605
Image Detail Image Download
img_8606
img_8606
Image Detail Image Download
img_8607
img_8607
Image Detail Image Download
img_8608
img_8608
Image Detail Image Download
img_8609
img_8609
Image Detail Image Download
img_8610
img_8610
Image Detail Image Download
img_8611
img_8611
Image Detail Image Download
img_8612
img_8612
Image Detail Image Download
img_8613
img_8613
Image Detail Image Download
img_8614
img_8614
Image Detail Image Download
img_8615
img_8615
Image Detail Image Download
img_8616
img_8616
Image Detail Image Download
img_8617
img_8617
Image Detail Image Download
img_8618
img_8618
Image Detail Image Download
img_8619
img_8619
Image Detail Image Download
img_8620
img_8620
Image Detail Image Download
img_8621
img_8621
Image Detail Image Download
img_8622
img_8622
Image Detail Image Download
img_8623
img_8623
Image Detail Image Download
img_8624
img_8624
Image Detail Image Download
img_8625
img_8625
Image Detail Image Download
img_8629
img_8629
Image Detail Image Download
img_8639
img_8639
Image Detail Image Download
img_8652
img_8652
Image Detail Image Download
img_8653
img_8653
Image Detail Image Download
img_8655
img_8655
Image Detail Image Download
img_8668
img_8668
Image Detail Image Download
img_8669
img_8669
Image Detail Image Download
img_8670
img_8670
Image Detail Image Download
img_8681
img_8681
Image Detail Image Download
img_8682
img_8682
Image Detail Image Download
img_8683
img_8683
Image Detail Image Download
img_8686
img_8686
Image Detail Image Download
img_8688
img_8688
Image Detail Image Download
img_8693
img_8693
Image Detail Image Download
img_8695
img_8695
Image Detail Image Download
img_8701
img_8701
Image Detail Image Download
img_8707
img_8707
Image Detail Image Download
img_8708
img_8708
Image Detail Image Download
img_8709
img_8709
Image Detail Image Download
img_8714
img_8714
Image Detail Image Download
img_8718
img_8718
Image Detail Image Download
img_8720
img_8720
Image Detail Image Download
img_8724
img_8724
Image Detail Image Download
img_8725
img_8725
Image Detail Image Download
img_8728
img_8728
Image Detail Image Download
img_8730
img_8730
Image Detail Image Download
img_8739
img_8739
Image Detail Image Download
img_8743
img_8743
Image Detail Image Download
img_8745
img_8745
Image Detail Image Download
img_8748
img_8748
Image Detail Image Download
img_8751
img_8751
Image Detail Image Download
img_8753
img_8753
Image Detail Image Download
img_8761
img_8761
Image Detail Image Download
img_8762
img_8762
Image Detail Image Download
img_8786
img_8786
Image Detail Image Download
img_8787
img_8787
Image Detail Image Download
img_8789
img_8789
Image Detail Image Download
img_8800
img_8800
Image Detail Image Download
img_8811
img_8811
Image Detail Image Download
img_8815
img_8815
Image Detail Image Download
img_8823
img_8823
Image Detail Image Download
img_8829
img_8829
Image Detail Image Download
img_8831
img_8831
Image Detail Image Download
img_8833
img_8833
Image Detail Image Download
img_8837
img_8837
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery