ภาพกิจกรรม - หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหมอนไม้ ทัศนศึกษาดูงาน

หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหมอนไม้ ทัศนศึกษาดูงาน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ : เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ต้อนรับ  คคณาจารย์และนิสิต  คณะพุทธศาสตร์  สาขาการจัดการเชิงพุทธ หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหมอนไม้ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ทัศนศึกษาดูงาน  ณ  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้อง ๒๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8461

img 8496

img 8510

img 8529

img_8461
img_8461
Image Detail Image Download
img_8468
img_8468
Image Detail Image Download
img_8474
img_8474
Image Detail Image Download
img_8475
img_8475
Image Detail Image Download
img_8476
img_8476
Image Detail Image Download
img_8477
img_8477
Image Detail Image Download
img_8478
img_8478
Image Detail Image Download
img_8479
img_8479
Image Detail Image Download
img_8496
img_8496
Image Detail Image Download
img_8498
img_8498
Image Detail Image Download
img_8500
img_8500
Image Detail Image Download
img_8501
img_8501
Image Detail Image Download
img_8505
img_8505
Image Detail Image Download
img_8510
img_8510
Image Detail Image Download
img_8521
img_8521
Image Detail Image Download
img_8529
img_8529
Image Detail Image Download
img_8534
img_8534
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery