ภาพกิจกรรม - กิจกรรมปฏิบัติธรรมนำใจผู้สูงอายุ

กิจกรรมปฏิบัติธรรมนำใจผู้สูงอายุ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมนำใจผู้สูงอายุ  ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว  อำเภอภูเพียง. จังหวัดน่าน

img 8370

img 8408

img 8409

img 8397

img_8354
img_8354
Image Detail Image Download
img_8359
img_8359
Image Detail Image Download
img_8370
img_8370
Image Detail Image Download
img_8372
img_8372
Image Detail Image Download
img_8373
img_8373
Image Detail Image Download
img_8374
img_8374
Image Detail Image Download
img_8375
img_8375
Image Detail Image Download
img_8376
img_8376
Image Detail Image Download
img_8377
img_8377
Image Detail Image Download
img_8382
img_8382
Image Detail Image Download
img_8386
img_8386
Image Detail Image Download
img_8387
img_8387
Image Detail Image Download
img_8394
img_8394
Image Detail Image Download
img_8396
img_8396
Image Detail Image Download
img_8397
img_8397
Image Detail Image Download
img_8401
img_8401
Image Detail Image Download
img_8406
img_8406
Image Detail Image Download
img_8408
img_8408
Image Detail Image Download
img_8409
img_8409
Image Detail Image Download
img_8424
img_8424
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery