ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" โรงเรียนศรีนครน่าน

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" โรงเรียนศรีนครน่าน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วงจังหวัดน่าน โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล รองนายกองค์การบริหารส่วงจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" โรงเรียนศรีนครน่าน โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแควเข้าร่วมจำนวน ๙๐ คน ณ ศาลาหลวงพุทธมณฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 1838

img 2026

img 8201

img 1882

img_1838
img_1838
Image Detail Image Download
img_1842
img_1842
Image Detail Image Download
img_1865
img_1865
Image Detail Image Download
img_1867
img_1867
Image Detail Image Download
img_1873
img_1873
Image Detail Image Download
img_1882
img_1882
Image Detail Image Download
img_1889
img_1889
Image Detail Image Download
img_1894
img_1894
Image Detail Image Download
img_1900
img_1900
Image Detail Image Download
img_1986
img_1986
Image Detail Image Download
img_2015
img_2015
Image Detail Image Download
img_2026
img_2026
Image Detail Image Download
img_2037
img_2037
Image Detail Image Download
img_2086
img_2086
Image Detail Image Download
img_7633
img_7633
Image Detail Image Download
img_7679
img_7679
Image Detail Image Download
img_7728
img_7728
Image Detail Image Download
img_7734
img_7734
Image Detail Image Download
img_7776
img_7776
Image Detail Image Download
img_7834
img_7834
Image Detail Image Download
img_7899
img_7899
Image Detail Image Download
img_7921
img_7921
Image Detail Image Download
img_7936
img_7936
Image Detail Image Download
img_8005
img_8005
Image Detail Image Download
img_8041
img_8041
Image Detail Image Download
img_8133
img_8133
Image Detail Image Download
img_8198
img_8198
Image Detail Image Download
img_8201
img_8201
Image Detail Image Download
img_8207
img_8207
Image Detail Image Download
img_8213
img_8213
Image Detail Image Download
img_8227
img_8227
Image Detail Image Download
img_8236
img_8236
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery