ภาพกิจกรรม - ประชุมงานมหากรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระดับภาค ๖

ประชุมงานมหากรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระดับภาค ๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ วิทยาเขตแพร วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง และวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ร่วมกันประชุมงานมหากรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระดับภาค ๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1721

img 1718

img 1722

img 1739

img_1713
img_1713
Image Detail Image Download
img_1718
img_1718
Image Detail Image Download
img_1721
img_1721
Image Detail Image Download
img_1722
img_1722
Image Detail Image Download
img_1724
img_1724
Image Detail Image Download
img_1726
img_1726
Image Detail Image Download
img_1727
img_1727
Image Detail Image Download
img_1728
img_1728
Image Detail Image Download
img_1730
img_1730
Image Detail Image Download
img_1731
img_1731
Image Detail Image Download
img_1732
img_1732
Image Detail Image Download
img_1733
img_1733
Image Detail Image Download
img_1734
img_1734
Image Detail Image Download
img_1739
img_1739
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery