ภาพกิจกรรม - ประชุมติดตามการเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประชุมติดตามการเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกันประชุมติดตามการเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๒๐๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 1211

img 1222

img 1224

img 1232

img_1211
img_1211
Image Detail Image Download
img_1216
img_1216
Image Detail Image Download
img_1218
img_1218
Image Detail Image Download
img_1222
img_1222
Image Detail Image Download
img_1223
img_1223
Image Detail Image Download
img_1224
img_1224
Image Detail Image Download
img_1225
img_1225
Image Detail Image Download
img_1232
img_1232
Image Detail Image Download
img_1236
img_1236
Image Detail Image Download
img_1237
img_1237
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery