ภาพกิจกรรม - พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง และคณะสงฆ์อำเภอภูเพียง โดยพระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกันจัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยถวาย จำนวน ๓๗ วัด ๕ สำนักสงฆ์ในเขตอำเภอภูเพียง ณ ศาลาหลวงพุทธมณฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 0975

img 1077

img 1139

img 1156

img_0975
img_0975
Image Detail Image Download
img_0982
img_0982
Image Detail Image Download
img_0985
img_0985
Image Detail Image Download
img_0986
img_0986
Image Detail Image Download
img_0988
img_0988
Image Detail Image Download
img_0989
img_0989
Image Detail Image Download
img_0991
img_0991
Image Detail Image Download
img_0994
img_0994
Image Detail Image Download
img_0995
img_0995
Image Detail Image Download
img_1011
img_1011
Image Detail Image Download
img_1015
img_1015
Image Detail Image Download
img_1017
img_1017
Image Detail Image Download
img_1019
img_1019
Image Detail Image Download
img_1077
img_1077
Image Detail Image Download
img_1084
img_1084
Image Detail Image Download
img_1103
img_1103
Image Detail Image Download
img_1105
img_1105
Image Detail Image Download
img_1114
img_1114
Image Detail Image Download
img_1118
img_1118
Image Detail Image Download
img_1134
img_1134
Image Detail Image Download
img_1135
img_1135
Image Detail Image Download
img_1139
img_1139
Image Detail Image Download
img_1156
img_1156
Image Detail Image Download
img_1161
img_1161
Image Detail Image Download
img_1163
img_1163
Image Detail Image Download
img_1165
img_1165
Image Detail Image Download
img_1167
img_1167
Image Detail Image Download
img_1174
img_1174
Image Detail Image Download
img_1179
img_1179
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery