ภาพกิจกรรม - พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ว่าที่ร.ต.สมเดช  อภิชยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร  พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายบริหาร นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ พระครูสิริธรรมภาณีได้กล่าวให้โอวาทในพิธีไหว้ครู และยังมีการจัดกิจกรรม เลือกตั้งองค์กรนิสิตทั้งฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

img 2652

img 2653

img 2677

img 2680

img 2685

img 2728

img_2648
img_2648
Image Detail Image Download
img_2652
img_2652
Image Detail Image Download
img_2653
img_2653
Image Detail Image Download
img_2656
img_2656
Image Detail Image Download
img_2659
img_2659
Image Detail Image Download
img_2660
img_2660
Image Detail Image Download
img_2661
img_2661
Image Detail Image Download
img_2663
img_2663
Image Detail Image Download
img_2664
img_2664
Image Detail Image Download
img_2666
img_2666
Image Detail Image Download
img_2671
img_2671
Image Detail Image Download
img_2672
img_2672
Image Detail Image Download
img_2675
img_2675
Image Detail Image Download
img_2677
img_2677
Image Detail Image Download
img_2680
img_2680
Image Detail Image Download
img_2682
img_2682
Image Detail Image Download
img_2683
img_2683
Image Detail Image Download
img_2684
img_2684
Image Detail Image Download
img_2685
img_2685
Image Detail Image Download
img_2687
img_2687
Image Detail Image Download
img_2688
img_2688
Image Detail Image Download
img_2692
img_2692
Image Detail Image Download
img_2694
img_2694
Image Detail Image Download
img_2696
img_2696
Image Detail Image Download
img_2702
img_2702
Image Detail Image Download
img_2706
img_2706
Image Detail Image Download
img_2708
img_2708
Image Detail Image Download
img_2709
img_2709
Image Detail Image Download
img_2716
img_2716
Image Detail Image Download
img_2722
img_2722
Image Detail Image Download
img_2723
img_2723
Image Detail Image Download
img_2724
img_2724
Image Detail Image Download
img_2728
img_2728
Image Detail Image Download
img_2729
img_2729
Image Detail Image Download
img_2733
img_2733
Image Detail Image Download
img_2734
img_2734
Image Detail Image Download
img_2735
img_2735
Image Detail Image Download
img_2736
img_2736
Image Detail Image Download
img_2738
img_2738
Image Detail Image Download
img_2739
img_2739
Image Detail Image Download
img_2740
img_2740
Image Detail Image Download
img_2741
img_2741
Image Detail Image Download
img_2742
img_2742
Image Detail Image Download
img_2743
img_2743
Image Detail Image Download
img_2744
img_2744
Image Detail Image Download
img_2747
img_2747
Image Detail Image Download
img_2749
img_2749
Image Detail Image Download
img_2753
img_2753
Image Detail Image Download
img_2755
img_2755
Image Detail Image Download
img_2757
img_2757
Image Detail Image Download
img_2758
img_2758
Image Detail Image Download
img_2762
img_2762
Image Detail Image Download
img_2768
img_2768
Image Detail Image Download
img_2769
img_2769
Image Detail Image Download
img_2770
img_2770
Image Detail Image Download
img_2771
img_2771
Image Detail Image Download
img_2774
img_2774
Image Detail Image Download
img_2775
img_2775
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery