ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" โรงเรียนบ้านสองแคว

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" โรงเรียนบ้านสองแคว

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๕ - ๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วงจังหวัดน่าน โดย พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล รองนายกองค์การบริหารส่วงจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" โรงเรียนบ้านสองแคว โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านสองแควเข้าร่วมจำนวน ๑๗๕ คน ณ ศาลาหลวงพุทธมณฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 0613

img 0558

img 0912

img 0640

img_0558
img_0558
Image Detail Image Download
img_0574
img_0574
Image Detail Image Download
img_0588
img_0588
Image Detail Image Download
img_0589
img_0589
Image Detail Image Download
img_0590
img_0590
Image Detail Image Download
img_0591
img_0591
Image Detail Image Download
img_0592
img_0592
Image Detail Image Download
img_0594
img_0594
Image Detail Image Download
img_0610
img_0610
Image Detail Image Download
img_0612
img_0612
Image Detail Image Download
img_0613
img_0613
Image Detail Image Download
img_0620
img_0620
Image Detail Image Download
img_0621
img_0621
Image Detail Image Download
img_0632
img_0632
Image Detail Image Download
img_0640
img_0640
Image Detail Image Download
img_0644
img_0644
Image Detail Image Download
img_0652
img_0652
Image Detail Image Download
img_0706
img_0706
Image Detail Image Download
img_0721
img_0721
Image Detail Image Download
img_0732
img_0732
Image Detail Image Download
img_0741
img_0741
Image Detail Image Download
img_0797
img_0797
Image Detail Image Download
img_0802
img_0802
Image Detail Image Download
img_0886
img_0886
Image Detail Image Download
img_0912
img_0912
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery