ภาพกิจกรรม - การแข่งขันฟุตบอลเพื่อมิตรภาพ มจร นครน่าน ครั้งที่ ๒ "MCU NAN CUP"

การแข่งขันฟุตบอลเพื่อมิตรภาพ มจร นครน่าน ครั้งที่ ๒ "MCU NAN CUP"

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม กีฬาสร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากร กับ นิสิต จัดโดย ชมรม MCU Nan Sports Club โดยใช้ชื่อในการแข่งขันครั้งนี้ว่า การแข่งขันฟุตบอลเพื่อมิตรภาพ มจร นครน่าน ครั้งที่ ๒ "MCU NAN CUP" เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และส่งเสริมสนับสนุนให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย ณ สนามหญ้าเทียม Nan-Arena

img 0173

img 0195

img 0236

img 0306

img_0173
img_0173
Image Detail Image Download
img_0183
img_0183
Image Detail Image Download
img_0187
img_0187
Image Detail Image Download
img_0188
img_0188
Image Detail Image Download
img_0190
img_0190
Image Detail Image Download
img_0195
img_0195
Image Detail Image Download
img_0199
img_0199
Image Detail Image Download
img_0200
img_0200
Image Detail Image Download
img_0203
img_0203
Image Detail Image Download
img_0204
img_0204
Image Detail Image Download
img_0205
img_0205
Image Detail Image Download
img_0207
img_0207
Image Detail Image Download
img_0208
img_0208
Image Detail Image Download
img_0209
img_0209
Image Detail Image Download
img_0214
img_0214
Image Detail Image Download
img_0218
img_0218
Image Detail Image Download
img_0221
img_0221
Image Detail Image Download
img_0228
img_0228
Image Detail Image Download
img_0230
img_0230
Image Detail Image Download
img_0236
img_0236
Image Detail Image Download
img_0238
img_0238
Image Detail Image Download
img_0239
img_0239
Image Detail Image Download
img_0248
img_0248
Image Detail Image Download
img_0259
img_0259
Image Detail Image Download
img_0262
img_0262
Image Detail Image Download
img_0275
img_0275
Image Detail Image Download
img_0276
img_0276
Image Detail Image Download
img_0279
img_0279
Image Detail Image Download
img_0284
img_0284
Image Detail Image Download
img_0288
img_0288
Image Detail Image Download
img_0293
img_0293
Image Detail Image Download
img_0295
img_0295
Image Detail Image Download
img_0296
img_0296
Image Detail Image Download
img_0297
img_0297
Image Detail Image Download
img_0298
img_0298
Image Detail Image Download
img_0299
img_0299
Image Detail Image Download
img_0300
img_0300
Image Detail Image Download
img_0301
img_0301
Image Detail Image Download
img_0302
img_0302
Image Detail Image Download
img_0306
img_0306
Image Detail Image Download
img_0308
img_0308
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery