ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมไวยาวัจกรและมัคนายกในพื้นที่อำเภอภูเพียง

โครงการอบรมไวยาวัจกรและมัคนายกในพื้นที่อำเภอภูเพียง

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ : เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะพุทธศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดอบรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางพระพุทธศาสนาแก่ไวยาวัจกรและมัคคนายกในเขตอำเภอภูเพียง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางศาสนพิธีและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ณ ห้องเรียน ๑๐๑ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9777

img 9779

img 9790

img 9816

img_9777
img_9777
Image Detail Image Download
img_9779
img_9779
Image Detail Image Download
img_9780
img_9780
Image Detail Image Download
img_9781
img_9781
Image Detail Image Download
img_9782
img_9782
Image Detail Image Download
img_9783
img_9783
Image Detail Image Download
img_9784
img_9784
Image Detail Image Download
img_9785
img_9785
Image Detail Image Download
img_9790
img_9790
Image Detail Image Download
img_9791
img_9791
Image Detail Image Download
img_9792
img_9792
Image Detail Image Download
img_9793
img_9793
Image Detail Image Download
img_9794
img_9794
Image Detail Image Download
img_9797
img_9797
Image Detail Image Download
img_9802
img_9802
Image Detail Image Download
img_9812
img_9812
Image Detail Image Download
img_9816
img_9816
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery