ภาพกิจกรรม - หน่วยวิทยบริการ วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทัศนศึกษาดูงาน

หน่วยวิทยบริการ วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง ห้องเรียนวัดพัฒนาราม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทัศนศึกษาดูงาน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ : เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ต้อนรับ  คณาจารย์และนิสิต  คณะสังคมศาสตร์  สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่  หน่วยวิทยบริการ วัดป่าประดู่  (พระอารามหลวง)  จังหวัดระยอง คณาจารย์บุคลากรและนิสิต  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  ห้องเรียนวัดพัฒนาราม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทัศนศึกษาดูงาน  ณ  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้อง ๒๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9641

img 9661

img 9693

img 9697

img_9641
img_9641
Image Detail Image Download
img_9645
img_9645
Image Detail Image Download
img_9646
img_9646
Image Detail Image Download
img_9655
img_9655
Image Detail Image Download
img_9661
img_9661
Image Detail Image Download
img_9666
img_9666
Image Detail Image Download
img_9670
img_9670
Image Detail Image Download
img_9672
img_9672
Image Detail Image Download
img_9678
img_9678
Image Detail Image Download
img_9682
img_9682
Image Detail Image Download
img_9688
img_9688
Image Detail Image Download
img_9693
img_9693
Image Detail Image Download
img_9697
img_9697
Image Detail Image Download
img_9702
img_9702
Image Detail Image Download
img_9705
img_9705
Image Detail Image Download
img_9707
img_9707
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery