ภาพกิจกรรม - กิจกรรมอบรมหลักสูตรการพูดในที่สาธารณะ ๔๕ ชั่วโมง

กิจกรรมอบรมหลักสูตรการพูดในที่สาธารณะ ๔๕ ชั่วโมง

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ : เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ โดย ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการพูดในที่สาธารณะ ๔๕ ชั่วโมง ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ ห้อง ๒๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9262

img 9279

img 9203

img 9274

img_9197
img_9197
Image Detail Image Download
img_9203
img_9203
Image Detail Image Download
img_9204
img_9204
Image Detail Image Download
img_9208
img_9208
Image Detail Image Download
img_9209
img_9209
Image Detail Image Download
img_9216
img_9216
Image Detail Image Download
img_9219
img_9219
Image Detail Image Download
img_9220
img_9220
Image Detail Image Download
img_9237
img_9237
Image Detail Image Download
img_9238
img_9238
Image Detail Image Download
img_9243
img_9243
Image Detail Image Download
img_9262
img_9262
Image Detail Image Download
img_9274
img_9274
Image Detail Image Download
img_9279
img_9279
Image Detail Image Download
img_9283
img_9283
Image Detail Image Download
img_9285
img_9285
Image Detail Image Download
img_9286
img_9286
Image Detail Image Download
img_9288
img_9288
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery