ภาพกิจกรรม - โครงการจัดทำดอกไม้จันทน์ (เสี้ยวดอกขาว ดอกไม้ประจำจังหวัดน่าน)

โครงการจัดทำดอกไม้จันทน์ (เสี้ยวดอกขาว ดอกไม้ประจำจังหวัดน่าน)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐  : เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ร่วมกันจัดโครงการจัดทำดอกไม้จันทน์ (เสี้ยวดอกขาว ดอกไม้ประจำจังหวัดน่าน) ณ ศาลาหลวง พุทธมณฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมชุดดอกไม้จันทน์ สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติของจังหวัดน่าน จำนวน ๒๐๐ ชุด ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ ๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

img 9001

img 9115

img 9118

img 9122

img_9001
img_9001
Image Detail Image Download
img_9002
img_9002
Image Detail Image Download
img_9005
img_9005
Image Detail Image Download
img_9098
img_9098
Image Detail Image Download
img_9099
img_9099
Image Detail Image Download
img_9100
img_9100
Image Detail Image Download
img_9102
img_9102
Image Detail Image Download
img_9103
img_9103
Image Detail Image Download
img_9106
img_9106
Image Detail Image Download
img_9114
img_9114
Image Detail Image Download
img_9115
img_9115
Image Detail Image Download
img_9116
img_9116
Image Detail Image Download
img_9117
img_9117
Image Detail Image Download
img_9118
img_9118
Image Detail Image Download
img_9119
img_9119
Image Detail Image Download
img_9122
img_9122
Image Detail Image Download
img_9124
img_9124
Image Detail Image Download
img_9126
img_9126
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery