ภาพกิจกรรม - กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ : เวลา ๐๗.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ กิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่(บรรพชิตและคฤหัสถ์) มีปณิธานเพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ทำให้เกิดความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในสถาบัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลฉันท์พี่น้อง และเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมและปลูกฝังให้นิสิตมีความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมในภาคเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ได้ร่วมกันเดินธรรมยาตราถวายพุทธบูชาองค์พระธาตุแช่แห้ง ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย จากวัดมิ่งเมืองไปยังวัดพระธาตุแช่แห้ง เพื่อนมัสการองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8237

img 8291

img 8435

img 8490

img_7980
img_7980
Image Detail Image Download
img_7983
img_7983
Image Detail Image Download
img_7989
img_7989
Image Detail Image Download
img_7992
img_7992
Image Detail Image Download
img_8002
img_8002
Image Detail Image Download
img_8004
img_8004
Image Detail Image Download
img_8006
img_8006
Image Detail Image Download
img_8008
img_8008
Image Detail Image Download
img_8009
img_8009
Image Detail Image Download
img_8010
img_8010
Image Detail Image Download
img_8011
img_8011
Image Detail Image Download
img_8012
img_8012
Image Detail Image Download
img_8013
img_8013
Image Detail Image Download
img_8016
img_8016
Image Detail Image Download
img_8017
img_8017
Image Detail Image Download
img_8018
img_8018
Image Detail Image Download
img_8019
img_8019
Image Detail Image Download
img_8023
img_8023
Image Detail Image Download
img_8024
img_8024
Image Detail Image Download
img_8029
img_8029
Image Detail Image Download
img_8032
img_8032
Image Detail Image Download
img_8033
img_8033
Image Detail Image Download
img_8040
img_8040
Image Detail Image Download
img_8041
img_8041
Image Detail Image Download
img_8043
img_8043
Image Detail Image Download
img_8044
img_8044
Image Detail Image Download
img_8045
img_8045
Image Detail Image Download
img_8046
img_8046
Image Detail Image Download
img_8048
img_8048
Image Detail Image Download
img_8049
img_8049
Image Detail Image Download
img_8052
img_8052
Image Detail Image Download
img_8054
img_8054
Image Detail Image Download
img_8057
img_8057
Image Detail Image Download
img_8059
img_8059
Image Detail Image Download
img_8062
img_8062
Image Detail Image Download
img_8064
img_8064
Image Detail Image Download
img_8066
img_8066
Image Detail Image Download
img_8067
img_8067
Image Detail Image Download
img_8073
img_8073
Image Detail Image Download
img_8074
img_8074
Image Detail Image Download
img_8075
img_8075
Image Detail Image Download
img_8076
img_8076
Image Detail Image Download
img_8078
img_8078
Image Detail Image Download
img_8237
img_8237
Image Detail Image Download
img_8239
img_8239
Image Detail Image Download
img_8241
img_8241
Image Detail Image Download
img_8242
img_8242
Image Detail Image Download
img_8243
img_8243
Image Detail Image Download
img_8245
img_8245
Image Detail Image Download
img_8246
img_8246
Image Detail Image Download
img_8251
img_8251
Image Detail Image Download
img_8253
img_8253
Image Detail Image Download
img_8255
img_8255
Image Detail Image Download
img_8257
img_8257
Image Detail Image Download
img_8263
img_8263
Image Detail Image Download
img_8264
img_8264
Image Detail Image Download
img_8267
img_8267
Image Detail Image Download
img_8270
img_8270
Image Detail Image Download
img_8271
img_8271
Image Detail Image Download
img_8285
img_8285
Image Detail Image Download
img_8291
img_8291
Image Detail Image Download
img_8296
img_8296
Image Detail Image Download
img_8300
img_8300
Image Detail Image Download
img_8303
img_8303
Image Detail Image Download
img_8306
img_8306
Image Detail Image Download
img_8308
img_8308
Image Detail Image Download
img_8321
img_8321
Image Detail Image Download
img_8323
img_8323
Image Detail Image Download
img_8325
img_8325
Image Detail Image Download
img_8326
img_8326
Image Detail Image Download
img_8328
img_8328
Image Detail Image Download
img_8335
img_8335
Image Detail Image Download
img_8342
img_8342
Image Detail Image Download
img_8344
img_8344
Image Detail Image Download
img_8345
img_8345
Image Detail Image Download
img_8348
img_8348
Image Detail Image Download
img_8352
img_8352
Image Detail Image Download
img_8359
img_8359
Image Detail Image Download
img_8366
img_8366
Image Detail Image Download
img_8374
img_8374
Image Detail Image Download
img_8376
img_8376
Image Detail Image Download
img_8383
img_8383
Image Detail Image Download
img_8387
img_8387
Image Detail Image Download
img_8390
img_8390
Image Detail Image Download
img_8393
img_8393
Image Detail Image Download
img_8406
img_8406
Image Detail Image Download
img_8408
img_8408
Image Detail Image Download
img_8410
img_8410
Image Detail Image Download
img_8414
img_8414
Image Detail Image Download
img_8419
img_8419
Image Detail Image Download
img_8421
img_8421
Image Detail Image Download
img_8423
img_8423
Image Detail Image Download
img_8426
img_8426
Image Detail Image Download
img_8428
img_8428
Image Detail Image Download
img_8435
img_8435
Image Detail Image Download
img_8436
img_8436
Image Detail Image Download
img_8437
img_8437
Image Detail Image Download
img_8444
img_8444
Image Detail Image Download
img_8452
img_8452
Image Detail Image Download
img_8453
img_8453
Image Detail Image Download
img_8461
img_8461
Image Detail Image Download
img_8462
img_8462
Image Detail Image Download
img_8474
img_8474
Image Detail Image Download
img_8482
img_8482
Image Detail Image Download
img_8486
img_8486
Image Detail Image Download
img_8490
img_8490
Image Detail Image Download
img_8494
img_8494
Image Detail Image Download
img_8496
img_8496
Image Detail Image Download
img_8498
img_8498
Image Detail Image Download
img_8500
img_8500
Image Detail Image Download
img_8511
img_8511
Image Detail Image Download
img_8516
img_8516
Image Detail Image Download
img_8523
img_8523
Image Detail Image Download
img_8526
img_8526
Image Detail Image Download
img_8527
img_8527
Image Detail Image Download
img_8534
img_8534
Image Detail Image Download
img_8536
img_8536
Image Detail Image Download
img_8539
img_8539
Image Detail Image Download
img_8542
img_8542
Image Detail Image Download
img_8546
img_8546
Image Detail Image Download
img_8548
img_8548
Image Detail Image Download
img_8549
img_8549
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery