ภาพกิจกรรม - คณะกรรมการตรวจทานเอกสารทางการเงิน บัญชี พัสดุ จากวิทยาเขตพะเยา

คณะกรรมการตรวจทานเอกสารทางการเงิน บัญชี พัสดุ จากวิทยาเขตพะเยา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๕.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ว่าที่ร.ต.สมเดช  อภิชยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร  พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายบริหาร นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายวิชาการ นางรุ่งอรุณ หอมประภัทร รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตพะเยา และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้เข้ารับฟังการชี้แจ้วเกี่ยวกับเอกสารทางการเงิน บัญชี พัสดุ จากนางรุ่งอรุณ ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 2596

img 2605

img 2601 

img 2627

img_2560
img_2560
Image Detail Image Download
img_2561
img_2561
Image Detail Image Download
img_2563
img_2563
Image Detail Image Download
img_2564
img_2564
Image Detail Image Download
img_2565
img_2565
Image Detail Image Download
img_2568
img_2568
Image Detail Image Download
img_2593
img_2593
Image Detail Image Download
img_2595
img_2595
Image Detail Image Download
img_2596
img_2596
Image Detail Image Download
img_2597
img_2597
Image Detail Image Download
img_2598
img_2598
Image Detail Image Download
img_2599
img_2599
Image Detail Image Download
img_2600
img_2600
Image Detail Image Download
img_2601
img_2601
Image Detail Image Download
img_2605
img_2605
Image Detail Image Download
img_2606
img_2606
Image Detail Image Download
img_2611
img_2611
Image Detail Image Download
img_2612
img_2612
Image Detail Image Download
img_2618
img_2618
Image Detail Image Download
img_2624
img_2624
Image Detail Image Download
img_2627
img_2627
Image Detail Image Download
img_2629
img_2629
Image Detail Image Download
img_2630
img_2630
Image Detail Image Download
img_2631
img_2631
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery