ภาพกิจกรรม - โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการเรียนปรับพื้นฐานนิสิตใหม่  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐ โดยมี กิจกรรมนันทนาการก่อนเรียน,พื้นฐานภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร,พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร,พื้นฐานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา,พื้นฐานการวิจัยเบื้องต้น และพื้นฐานการเรียนพระพุทธศาสนา เพื่อปรับพื้นฐานนิสิตที่เข้ามาศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

img 7619

183325

21405715 5

img 7628

img 7630

59123
59123
Image Detail Image Download
59124
59124
Image Detail Image Download
59125
59125
Image Detail Image Download
104103
104103
Image Detail Image Download
183324
183324
Image Detail Image Download
183325
183325
Image Detail Image Download
21405715 1
21405715 1
Image Detail Image Download
21405715 2
21405715 2
Image Detail Image Download
21405715 3
21405715 3
Image Detail Image Download
21405715 4
21405715 4
Image Detail Image Download
21405715 5
21405715 5
Image Detail Image Download
21405715 6
21405715 6
Image Detail Image Download
img_7317
img_7317
Image Detail Image Download
img_7318
img_7318
Image Detail Image Download
img_7319
img_7319
Image Detail Image Download
img_7377
img_7377
Image Detail Image Download
img_7379
img_7379
Image Detail Image Download
img_7380
img_7380
Image Detail Image Download
img_7381
img_7381
Image Detail Image Download
img_7591
img_7591
Image Detail Image Download
img_7592
img_7592
Image Detail Image Download
img_7593
img_7593
Image Detail Image Download
img_7595
img_7595
Image Detail Image Download
img_7596
img_7596
Image Detail Image Download
img_7599
img_7599
Image Detail Image Download
img_7600
img_7600
Image Detail Image Download
img_7605
img_7605
Image Detail Image Download
img_7609
img_7609
Image Detail Image Download
img_7611
img_7611
Image Detail Image Download
img_7612
img_7612
Image Detail Image Download
img_7619
img_7619
Image Detail Image Download
img_7621
img_7621
Image Detail Image Download
img_7622
img_7622
Image Detail Image Download
img_7623
img_7623
Image Detail Image Download
img_7628
img_7628
Image Detail Image Download
img_7630
img_7630
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery