ภาพกิจกรรม - งานแถลงข่าว “ก้าวสู่ปีที่ ๑๗”

งานแถลงข่าว “ก้าวสู่ปีที่ ๑๗”

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ : เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานแถลงข่าว “ก้าวสู่ปีที่ ๑๗ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี” และ กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเยาวชน/คนพิการ/ประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน โดยถ่ายทอดสดผ่านทาง สวท.น่าน FM 94.75 MHz, www.nanradio.net, เทพสยามเคเบิ้ลทีวี, และทาง Facebook Live สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์

img 7492

img 7472

img 7542

img 7572

img_7457
img_7457
Image Detail Image Download
img_7465
img_7465
Image Detail Image Download
img_7472
img_7472
Image Detail Image Download
img_7492
img_7492
Image Detail Image Download
img_7495
img_7495
Image Detail Image Download
img_7496
img_7496
Image Detail Image Download
img_7499
img_7499
Image Detail Image Download
img_7507
img_7507
Image Detail Image Download
img_7525
img_7525
Image Detail Image Download
img_7535
img_7535
Image Detail Image Download
img_7542
img_7542
Image Detail Image Download
img_7543
img_7543
Image Detail Image Download
img_7544
img_7544
Image Detail Image Download
img_7550
img_7550
Image Detail Image Download
img_7560
img_7560
Image Detail Image Download
img_7564
img_7564
Image Detail Image Download
img_7572
img_7572
Image Detail Image Download
img_7574
img_7574
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery