ภาพกิจกรรม - กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี ๒๕๖๐

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี ๒๕๖๐

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนน่านเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาน่าน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจังหวัดน่าน โดยมีบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาการ  ในจังหวัดน่าน จำนวน ๕ สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ, วิทยาลัยชุมชนน่าน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน, ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จังหวัดน่าน) และ วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รวมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๓๗๑ คน ในกิจกรรมมีการแข่งขันกีฬา ๓ ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตซอลชาย, วอลเล่ย์บอลผสม และแชร์บอลหญิง โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๑๗๐ คน ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน

img 6350

img 6514

img 6599

img 6682

img_6350
img_6350
Image Detail Image Download
img_6352
img_6352
Image Detail Image Download
img_6353
img_6353
Image Detail Image Download
img_6355
img_6355
Image Detail Image Download
img_6362
img_6362
Image Detail Image Download
img_6364
img_6364
Image Detail Image Download
img_6367
img_6367
Image Detail Image Download
img_6371
img_6371
Image Detail Image Download
img_6380
img_6380
Image Detail Image Download
img_6381
img_6381
Image Detail Image Download
img_6383
img_6383
Image Detail Image Download
img_6384
img_6384
Image Detail Image Download
img_6409
img_6409
Image Detail Image Download
img_6416
img_6416
Image Detail Image Download
img_6421
img_6421
Image Detail Image Download
img_6434
img_6434
Image Detail Image Download
img_6448
img_6448
Image Detail Image Download
img_6450
img_6450
Image Detail Image Download
img_6462
img_6462
Image Detail Image Download
img_6495
img_6495
Image Detail Image Download
img_6500
img_6500
Image Detail Image Download
img_6501
img_6501
Image Detail Image Download
img_6502
img_6502
Image Detail Image Download
img_6504
img_6504
Image Detail Image Download
img_6505
img_6505
Image Detail Image Download
img_6506
img_6506
Image Detail Image Download
img_6514
img_6514
Image Detail Image Download
img_6519
img_6519
Image Detail Image Download
img_6537
img_6537
Image Detail Image Download
img_6541
img_6541
Image Detail Image Download
img_6575
img_6575
Image Detail Image Download
img_6577
img_6577
Image Detail Image Download
img_6599
img_6599
Image Detail Image Download
img_6602
img_6602
Image Detail Image Download
img_6611
img_6611
Image Detail Image Download
img_6615
img_6615
Image Detail Image Download
img_6618
img_6618
Image Detail Image Download
img_6633
img_6633
Image Detail Image Download
img_6682
img_6682
Image Detail Image Download
img_6686
img_6686
Image Detail Image Download
img_6692
img_6692
Image Detail Image Download
img_6700
img_6700
Image Detail Image Download
img_6702
img_6702
Image Detail Image Download
img_6707
img_6707
Image Detail Image Download
img_6713
img_6713
Image Detail Image Download
img_6723
img_6723
Image Detail Image Download
img_6728
img_6728
Image Detail Image Download
img_6732
img_6732
Image Detail Image Download
img_6738
img_6738
Image Detail Image Download
img_6739
img_6739
Image Detail Image Download
img_6748
img_6748
Image Detail Image Download
img_6751
img_6751
Image Detail Image Download
img_6753
img_6753
Image Detail Image Download
img_6756
img_6756
Image Detail Image Download
img_6758
img_6758
Image Detail Image Download
img_6760
img_6760
Image Detail Image Download
img_6761
img_6761
Image Detail Image Download
img_6765
img_6765
Image Detail Image Download
img_6768
img_6768
Image Detail Image Download
img_6773
img_6773
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery