ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๙

การสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           วันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๙ สำหรับนิสิตที่เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ นอกจากนั้นได้มีการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้มีการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

img 6058

img 6039

img 6043

img 6087

img_6025
img_6025
Image Detail Image Download
img_6026
img_6026
Image Detail Image Download
img_6032
img_6032
Image Detail Image Download
img_6033
img_6033
Image Detail Image Download
img_6034
img_6034
Image Detail Image Download
img_6036
img_6036
Image Detail Image Download
img_6039
img_6039
Image Detail Image Download
img_6043
img_6043
Image Detail Image Download
img_6046
img_6046
Image Detail Image Download
img_6053
img_6053
Image Detail Image Download
img_6056
img_6056
Image Detail Image Download
img_6057
img_6057
Image Detail Image Download
img_6058
img_6058
Image Detail Image Download
img_6060
img_6060
Image Detail Image Download
img_6066
img_6066
Image Detail Image Download
img_6067
img_6067
Image Detail Image Download
img_6085
img_6085
Image Detail Image Download
img_6087
img_6087
Image Detail Image Download
img_6089
img_6089
Image Detail Image Download
img_6091
img_6091
Image Detail Image Download
img_6094
img_6094
Image Detail Image Download
img_6096
img_6096
Image Detail Image Download
img_6098
img_6098
Image Detail Image Download
img_6099
img_6099
Image Detail Image Download
img_6103
img_6103
Image Detail Image Download
img_6104
img_6104
Image Detail Image Download
img_6105
img_6105
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery